utorok, 06 január 2015 09:40

Kariéra

Na portáli profesia.sk uverejňujeme v týchto dňoch inzerát, v ktorom ponúkame ľuďom možnosť aktívnej spolupráce s našou firmou. V roku 2015 otvárame 18 úplne nových projektov, práve teraz je preto najvhodnejšia doba stáť pri ich zrode a stať sa ich trvalou aktívnou súčasťou.

pondelok, 05 január 2015 09:40

2015 – rok zmien a nových možností

Dovoľte nám aj touto cestou ešte raz zaželať Vám v roku 2015 mnoho úspechov, tak na súkromnom, ako aj profesionálnom poli. Zároveň by sme radi vyjadrili vieru, že naša doterajšia vzájomná spolupráca bola pre Vás prínosom a v novom roku na ňu plynule nadviažeme.

Pripravili sme pre Vás množstvo noviniek, ktoré stoja za pozornosť, skvalitňujú naše služby, zvyšujú náš aj Váš kredit a maximalizujú tým pravdepodobnosť Vášho zisku.

S potešením Vám oznamujeme významnú aktualizáciu našej webovej stránky, ktorá nám pomôže odkomunikovať naše služby, produkty, ale aj firmené hodnoty a smerovanie ešte lepšie ako doteraz.

Po dôkladnej analýze sme ako 3 najdôležitejšie faktory spokojnosti s návštevou našej webovej stránky vyhodnotili Váš usporený čas, zrozumiteľnosť a vizuálnu príťažlivosť. Obsah sme preto prehľadne zoradili do sekcií, texty primerane skrátili, grafiku optimalizovali tak, aby sa celá stránka načítavala v čo najkratšom možnom čase pri zachovaní primeranej kvality a použili podstatne vylepšené prepojenie jednotlivých sekcií.

NÁHRADNÉ PLNENIE

Ako chránené pracovisko Vám ponúkame možnosť využiť naše služby aj formou náhradného plnenia povinného zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím!

kontaktujte nás